NMKFs 75. Ordinære representantskapsmøte

22.mars.2018

20. mars 2019 avholdt NMKF sitt 75. ordinære representantskapsmøte.  Møtet ble avviklet i ordnede former.  Følgende endringer ble gjort i styret:

Generalsekretær Finn Kampestuen-Berntzen gikk av, men ble utnevnt til Seniorrådgiver.

Ny generalsekretær er Torgeir Løvold fra Norske Dragoner.

Tore Rønningen og Hans Erik Hauge gikk av som varamenn.  Nye varamenn ble Eric Hermod Eriksson/Trenregimentets Soldatforening og Jan Petter Husebye fra Artillerioffiserenes Forening.

Per Christian («Pekka») Jacobsen fra Veteran Møter Veteran mottok NMKFs Hederstegn (ref. bildet).


NMKFs første programpost:   

Tirsdag 9. april kl. 1800 arrangerer vi Nord-norsk foredragsaften i Forsvarsmuseets aula.  Jan P. Pettersen forteller om myter og fakta i forbindelse med Narvik felttoget i 1940, og Lars Andreas Rognan forteller om kampene på Sørøya, Sjøforsvarets aktiviteter i Finnmark 1944/1945 og om opprullingene av partisanene.

Gratis adgang, men kommer du med bil må du melde deg på til nmkf@nmkf.no med navn og bilens reg.nr.

Deretter:

Mandag 6. mai arrangerer NMKF i samarbeid med Voksenåsen og Norsk-svensk Forening et seminar om Polititroppene.  Det starter med en lunsj (kr. 300) kl 1100. Deretter blir det kransnedleggelse på statuen av Harry Söderman kl 1200.  Deretter starter seminaret (kr. 200,– i deltakeravgift).  Meld deg på gjennom Voksenåsens Ticket-system  –  evt. kontakt nmkf@nmkf.no for program og nærmere om påmeldingsinfo!