NMKF 80 år i dag, 30. mars 2020

30.mars.2020

I dag, 30. mars 2020, er NMKF 80 år! Det er med stor glede vi har mottatt gratulasjon fra vår høye beskytter, Hans Majestet Kong Harald 5! Noen stor feiring blir det ikke; våre tildelte midler skal brukes til medlemmenes beste. Men en markering vil det bli på et senere tidspunkt; enten på det korona-utsatte representantskapsmøtet – eller når vi er samlet på vår årlige skytekonkurranse. NMKF ble stiftet i urolige tider, som 80-års markeringen befinner seg i! Freden var brutt flere steder i verden, og mange i vårt land følte seg truet. Frivillig militæropplæring samlet 10 000 deltakere, daværende kronprins Olav (som senere konge, vår høye beskytter) sto i spissen for den, og mange var innkalt til nøytralitetstjeneste. Under disse forholdene dukket tanken om soldatforeninger opp. Ønsket om å fremme kameratskap og samhold og å styrke fellesskapet mellom folk og Forsvaret ble grunntanken for stiftelsene av foreningene. 30. mars 1940 kom representanter for seks soldatforeninger, hvorav Ingeniørvåpnets Soldatforening ennå eksisterer, og dannet Norges Soldatforbund – i 1973 endret til Norges Militære Kameratforeningers Forbund. De senere begivenhetene førte til at vi dag hverken har stiftelsesdokumentet, eller vet hvor selve stiftelsesmøtet fant sted. 80-åringen er frisk og oppegående og har flere spennende prosjekter på gang. Vi gleder oss til fortsettelsen, og takker Hans Majestet for gratulasjonen!