Kontakt

President:              Johan O Asmundvaag        tlf  908 91 271

Visepresident:        John Vaagland                  tlf 911 46 326

Generalsekretær:   Per Olav Kallestad             tlf 915 22 397

Postadressen er:  NMKF, Bygning 31 Akershus festning, Postboks 1550 Sentrum, 0015 OSLO

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!