Nordisk samarbeide

NMKF arbeider i samvirke med sine nordiske søsterorganisasjoner.   Organisasjonene kan ha noe forskjellige arbeidsmåter og organisatoriske tilhørigheter, men har de samme grunnholdningene og formål.

Annet hvert år arrangeres Nordisk Stevne, og dette går på omgang mellom landende.

Hver organisasjon har sitt lands statsoverhode som sin høye beskytter.

Organisasjonene og deres hjemmeside-adresser:

Danske Soldaterforeningers Landsraad                www.soldater.dk

  Försvarsgillernas Förbund                                              www.mpkl.fi

Svenska Militära Kamratföreningars Riksförbund     www.smkr.se