01
februar

Månedens bilde / februar/2018

Månedens bilde er fra minnestøtten over de norske partisanene i Lavna.  Her lå treningsleiren for de nordmennene som gikk i kamp som partisaner mot den tyske okkupasjonsmakten. Deres operasjonsområde ble i hovedsak Øst-Finnmark.  Fiendtlige troppe- og skipsbevegelser ble observert og rapportert tilbake til Nordflåten, som så gikk til angrep.  De norske partisanene sto dermed for betydelige tap på tysk side, særlig hva shipping angikk.  Tapene ble så store at okkupasjonsmakten gikk til motangrep mot partisanene, med forferdelige tap som følge.  Det var et ytterst vanskelig lende å operere i; ugjestmild natur, små muligheter for dekning og skjul og liten og dermed transparent befolkning.  Man regner i dag at tapsprosenten var over 50, aksjonsoppdragene var for selvmordsoppdrag å regne.  I 1992 besøkte vår høye beskytter, H. M. Kongen, Kiberg i Norge og satte partisanene på kartet.  Dette har bidratt til at NMKF har tatt opp deres sak som ett av sine prosjekter; at deres betydelige innsats for krigens gang i nord ikke skal glemmes.  I mai 2017 deltok Pål Morten Bjarkøy og Finn Kampestuen-Berntzen, begge NMKF, på en minnereise i partisanenes fotspor, for å si det slik.  Her bekranser Remi Strand, Finnmark fylkesstyre/Folk til folk-samarbeidet og Finn Kampestuen-Berntzen minnesteinen over de norske partisanene i Lavna.

NMKF og samarbeidspartnere i Vardø-regionen, Folk til folk-samarbeidet, planlegger nå et større besøk i begynnelsen av mai 2018, til partisanenes minne.