06
desember

Månedens bilde – januar 2017

Befalsskolen 1951/1952 samt øvrige skoler på Jørstadmoen i rettet marsj på vei til kirkeparade i Fåberg kirke.  Tidspunkt ukjent, men må være høsten 1951/våren 1952. Befalsskolens sjef, kaptein, senere oberst Holmsen i tet. (Foto Rolv Andersen)

 

 

_____________________________________________________

Neste på programmet for NMKF

22. mars avholdes NMKFs 73. ordinære representantskapsmøte.  Møtetidspunktet er kl. 1800, og møtestedet er HV-huset Dønski, Dr. Jenssens vei 83, 1346 GJETTUM.

Til behandling foreligger de saker som er hjemlet i våre vedtekters § 8 (ref. vedtektenes §§ 5 – 9).

Våre tilsluttede organisasjoner velger antall stemmeberettigede delegater i henhold til § 5.  Øvrige møtedeltakere er enten NMKFs styre og observatører i form av øvrige medlemmer av tilsluttede organisasjoner, eller personlige medlemmer av NMKF.  NMKFs styremedlemmer og fremmøtte observatører har ikke stemmerett.

For videre program i 2017, klikk på hjemmesidens rubrikk «Program».

Innkalling vil bli sendt ut senest 4 uker før møtedato.