01
mars

Månedens bilde / mars/2018

i år er det 75 år siden den norske hæren i Sverige ble opprettet.  Sverige var jo nøytralt, slik at styrken måtte bygges opp under dekknavnet Polititropper.  Denne betegnelsen lurte nok noen, men i hvert fall ikke tyskerne som meget vel skjønte hva som foregikk.

Det var overlege Carl Semb som fikk i oppdrag av regjeringen i London å organisere styrken.  Han var lungespesialist, men kunne åpenbart mer enn det med inn- og utpust!

Men det måtte også en til å gjennomføre det  –  her kommer Harry Södermann inn, en kriminalkommisarie som åpenbart ikke klarte å sitte rolig når noe skjedde, for å si det litt forsiktig.

Det hele endte opp med en styrke på 15 000 mann, godt øvet og godt motivert, og som utgjorde en viktig styrkefaktor i det allierte spillet rundt fredsslutningen i 1945.  Da hadde 2 bataljoner av hæren allerede vært i innsats i Finnmark siden januar 1945.

Månedens bilde viser Harry Södermann i full mundur til venstre, og en noe mer avslappet overlege Carl Semb til høyre.