Program

NMKFs Program for 2017

 • 22. mars kl. 1800:
  • NMKFs representantskapsmøte.  Invitasjon går ut til tilsluttede organisasjoner.
 • 19 april kl. 1800:
  • Foredrag «CIA i Norge» i Forsvarsmuseets Aula (NMKF-regi).  Åpent for alle. Invitasjon sendes ut til våre tilsluttede organisasjoner og info-adressater.
 • 3. juni kl. 1200:
  • Minneseremoni ved Trandum  nasjonalmonument.  Åpent for alle. Invitasjon sendes ut til alle berørte parter.
 • 14. – 18. juni:
  • Nordisk Stevne i Halmstad/Sverige.  Har du ikke fått  invitasjon gjennom din NMKF-tilsluttede forening, ta kontakt med NMKF!
 • 2. sept.  kl. 1200:
  • NMKF-skyting på Hærland skyteanlegg i Eidsberg.  Invitasjon sendes ut til våre tilsluttede organisasjoner.
 • 5. oktober kl 1800 i Forsvarsmuseets Aula:
  • Foredrag om «Stay behind» av oberstløytnant (p) Geir Høiland