Program 2023

NMKFs program for 2023

Torsdag 21. mars:  Representantskapsmøte.  Bærum HV Hus Dønski i Bærum

Tirsdag 18. april:    Foredrag i Forsvarsmuseets Aula:   FFI Direktør Tor Bukkvoll

Lørdag   7. mai.     Polititroppveteranene legger ned krans på Voksenåsen kl 1200

Søndag  8. mai:    Veterandagen på Akershus Festning,  NMKF er tilstede med stand.

September:          NMKFs skytekonkurranse

September:          Foredrag i FMU Aula. tema kommer snart