Dette skjer den nærmeste fremtiden - index

Husk Skytekonkurransen 3. sept

Meld deg på med mail til NMKF@NMKF.no straks. Vi skyter på Herland skytterlags bane i Eidsberg.

Skriv inn Kviserudveien 93 i gps’en, og følg skilting. Vel Møtt!

Meget Interessant foredrag om Ukraina

Palle Ydstebø på talerstoeln

Et oppdatert situasjonskart som viser situasjonen 5. april 2022.

Vårt møte i FMUs aula 6. april ble godt besøkt. Palle Ydstebø, kjent fra Dagsrevyen og andre media, ga oss en grundig innføring i konflikten som har ført til krigen i Ukraina. Han fortalte detaljert om krigens utvikling gjennom tre uker, og forklarte hvordan Ukraina kunne klare seg mot en teoretisk overlegen storebror. Et meget godt foredrag som ga oss ny innsikt i denne konflikten. I spørsmålsrunden etter foredrage,t ble mange ting relatert til denne konflikten ytterligere belyst.

Foredrag med Palle Ydstebø

Ukraina er høyaktuelt om dagen. Vi har vært så heldige, i samarbeid med Ingeniørvåpenets soldatforening, og få Ob. lt Palle Ydstebø til å holde foredrag om Ukraina. Det finner sted i Forsvarsmuseets Aula onsdag 6. april kl 1900. Alle er vel møtt. Send en påmelding pr sms til 91522397.

NMKF avholder sitt 78. Representantskapsmøte 31. mars

Årets R-møte holdes i Veteran møter Veteran sine lokaler i Lommedalsveien 279 den 31. mars kl 1800.

Alle nødvendige papirer er sendt tilsluttede foreninger i god tid, og vi gleder oss til å treffe dere i Lommedalen.

NMKF 80 år i dag, 30. mars 2020

I dag, 30. mars 2020, er NMKF 80 år! Det er med stor glede vi har mottatt gratulasjon fra vår høye beskytter, Hans Majestet Kong Harald 5! Noen stor feiring blir det ikke; våre tildelte midler skal brukes til medlemmenes beste. Men en markering vil det bli på et senere tidspunkt; enten på det korona-utsatte representantskapsmøtet – eller når vi er samlet på vår årlige skytekonkurranse. NMKF ble stiftet i urolige tider, som 80-års markeringen befinner seg i! Freden var brutt flere steder i verden, og mange i vårt land følte seg truet. Frivillig militæropplæring samlet 10 000 deltakere, daværende kronprins Olav (som senere konge, vår høye beskytter) sto i spissen for den, og mange var innkalt til nøytralitetstjeneste. Under disse forholdene dukket tanken om soldatforeninger opp. Ønsket om å fremme kameratskap og samhold og å styrke fellesskapet mellom folk og Forsvaret ble grunntanken for stiftelsene av foreningene. 30. mars 1940 kom representanter for seks soldatforeninger, hvorav Ingeniørvåpnets Soldatforening ennå eksisterer, og dannet Norges Soldatforbund – i 1973 endret til Norges Militære Kameratforeningers Forbund. De senere begivenhetene førte til at vi dag hverken har stiftelsesdokumentet, eller vet hvor selve stiftelsesmøtet fant sted. 80-åringen er frisk og oppegående og har flere spennende prosjekter på gang. Vi gleder oss til fortsettelsen, og takker Hans Majestet for gratulasjonen!