Dette skjer den nærmeste fremtiden - index

Velkommen til foredrag 18. april

NMKFs Representantskapsmøtet i 2023

NMKF holder sitt årlige Representantskapsmøte den 21. mars. Vi har denne gang fått låne Bærum HV Hus i Dr. Jenssens vei 83 på Dønski. Her er det gode parkeringsmuligheter og lett adkomst. Innkalling med alle aktuelle papirer blir sendt foreningen den 15. februar. Sett av datoen allerede nå!

Husk Skytekonkurransen 3. sept

Meld deg på med mail til NMKF@NMKF.no straks. Vi skyter på Herland skytterlags bane i Eidsberg.

Skriv inn Kviserudveien 93 i gps’en, og følg skilting. Vel Møtt!

Meget Interessant foredrag om Ukraina

Palle Ydstebø på talerstoeln

Et oppdatert situasjonskart som viser situasjonen 5. april 2022.

Vårt møte i FMUs aula 6. april ble godt besøkt. Palle Ydstebø, kjent fra Dagsrevyen og andre media, ga oss en grundig innføring i konflikten som har ført til krigen i Ukraina. Han fortalte detaljert om krigens utvikling gjennom tre uker, og forklarte hvordan Ukraina kunne klare seg mot en teoretisk overlegen storebror. Et meget godt foredrag som ga oss ny innsikt i denne konflikten. I spørsmålsrunden etter foredrage,t ble mange ting relatert til denne konflikten ytterligere belyst.

Foredrag med Palle Ydstebø

Ukraina er høyaktuelt om dagen. Vi har vært så heldige, i samarbeid med Ingeniørvåpenets soldatforening, og få Ob. lt Palle Ydstebø til å holde foredrag om Ukraina. Det finner sted i Forsvarsmuseets Aula onsdag 6. april kl 1900. Alle er vel møtt. Send en påmelding pr sms til 91522397.

NMKF avholder sitt 78. Representantskapsmøte 31. mars

Årets R-møte holdes i Veteran møter Veteran sine lokaler i Lommedalsveien 279 den 31. mars kl 1800.

Alle nødvendige papirer er sendt tilsluttede foreninger i god tid, og vi gleder oss til å treffe dere i Lommedalen.

NMKF 80 år i dag, 30. mars 2020

I dag, 30. mars 2020, er NMKF 80 år! Det er med stor glede vi har mottatt gratulasjon fra vår høye beskytter, Hans Majestet Kong Harald 5! Noen stor feiring blir det ikke; våre tildelte midler skal brukes til medlemmenes beste. Men en markering vil det bli på et senere tidspunkt; enten på det korona-utsatte representantskapsmøtet – eller når vi er samlet på vår årlige skytekonkurranse. NMKF ble stiftet i urolige tider, som 80-års markeringen befinner seg i! Freden var brutt flere steder i verden, og mange i vårt land følte seg truet. Frivillig militæropplæring samlet 10 000 deltakere, daværende kronprins Olav (som senere konge, vår høye beskytter) sto i spissen for den, og mange var innkalt til nøytralitetstjeneste. Under disse forholdene dukket tanken om soldatforeninger opp. Ønsket om å fremme kameratskap og samhold og å styrke fellesskapet mellom folk og Forsvaret ble grunntanken for stiftelsene av foreningene. 30. mars 1940 kom representanter for seks soldatforeninger, hvorav Ingeniørvåpnets Soldatforening ennå eksisterer, og dannet Norges Soldatforbund – i 1973 endret til Norges Militære Kameratforeningers Forbund. De senere begivenhetene førte til at vi dag hverken har stiftelsesdokumentet, eller vet hvor selve stiftelsesmøtet fant sted. 80-åringen er frisk og oppegående og har flere spennende prosjekter på gang. Vi gleder oss til fortsettelsen, og takker Hans Majestet for gratulasjonen!